Articles

Articles

Aprendre a programar a ISDI Coders

5 · Ago · 2016

Una de les principals tasques que té ISDI Coders com escola és la de dissenyar la manera d’aconseguir que els nostres alumnes comprenguin i incorporin els diferents conceptes del currículum.

El disseny del material de les classes és un treball continu que ens obliga a estar atents a dos punts clau: Allò que la indústria utilitza i el ritme amb que els nostres alumnes aprenen els conceptes.

El nostre Consell Rector i les empreses que envolten ISDI Coders ens ajuden a que el nostre Bootcamp a Barcelona s’alineï totalment amb les tecnologies modernes més sol·licitades. Es tracta d’una tasca continua amb la que ens assegurem que els nostres estudiants es preparen per a accedir al mercat laboral en les millors condicions. És per això que només un 28% del temps es fan classes teòriques i un 72% es dedica a fer exercicis i projectes tant de manera individual com en equips amb el suport d’un o dos professors, per tal d’aprendre els conceptes de manera pràctica. 

Millorem a cada setmana que passa

 El procés de millora del currículum implica prendre el pols als estudiants i millorar el material i els exemples que posem per assegurar-nos de que els nostres alumnes entenguin i practiquin cadascun dels conceptes. Cada setmana, amb l’equip docent, tenim reunions durant les quals avaluem la qualitat formativa, el nivell que han assolit els alumnes i veure si el podem millorar.

Durant la cinquena setmana de curs ens hem capbussat en NodeJS. És possible aprendre Node i conceptes com els Streams, utilitzats a webs com YouTube, Netflix o Spotify, llegint documentació tot i que hi ha maneres més eficients de fer-ho, com la pràctica amb Samuel L. Ipsum:

“Normally, both your asses would be dead as fucking fried chicken, but you happen to pull this shit while I'm in a transitional period so I don't wanna kill you, I wanna help you. But I can't give you this case, it don't belong to me. Besides, I've already been through too much shit this morning over this case to hand it over to your dumb ass”.

Una manera interessant d’aprendre a treballar amb aquests conceptes per altres aplicacions amb arxius molt més grans és ensenyar com tractar la informació en streaming fent que mots com fuck, ass o shit es transformin en altres paraules o en asteriscs.

Aprendre a programar en un Coding Bootcamp és possible si el model educatiu és diferent del que es fa servir en universitats o Cicles Formatius.

Veient la classe d’ECMAScript 2015, l’Ignasi Marimon, que és CTO i programador back.-end amb molta experiència, ens deia: “El currículum que expliqueu és d’un nivell molt alt. A ISDI Coders s’ensenya l’state-of-the-art de la programació. Streaming, assignació per destructuració... tot això és el més modern que es fa servir a la indústria”.

L’Ignasi és un expert en llenguatges de programació com Scala i participa a diferents xerrades i esdeveniments en els que es divulguen les millors pràctiques del món de la programació