Articles

Articles

L'equip docent d'ISDI Coders

3 · Mai · 2017

Per a un alumne determinat, el millor bootcamp de programació és aquell que s’ajusta als seus objectius. Unes instal·lacions confortables, un currículum encertat i un molt bon ambient de treball han d’anar acompanyats per professors d’un nivell tècnic i docent molt elevat. És en això que ISDI Coders posa tot l’interès. Si volem portar els nostres estudiants, alguns dels quals no tenen experiència prèvia, a un nivell professional per que trobin feina i destaquin pels seus coneixements en JavaScript, els qui els ensenyen han de tenir un perfil determinat.

Conèixer una tecnologia i fer una xerrada magistral requereix uns determinats coneixements: dominar-la, tenir capacitat de síntesi, oratòria, etc. Aconseguir que un grup d’alumnes comprengui, que assimili i sigui capaç d’aplicar a nivell professional un conjunt d’eines ja requereix un altre tipus d’habilitats. 

I've met a lot of teachers in my life (an engineering career, two masters and different training courses), but just a few of them I can remember for been really good in what they do. I can say ISDI Coders's lead professor is part of that tiny list now. Course Report

Alejandro - Graduat a març de 2017

El perfil de professor que lidera les classes a ISDI Coders és el d’un professor amb molta experiència en diversos camps. És fonamental el domini de les tecnologies però encara ho és més la humilitat i la capacitat d’entendre on ´s cadascun dels alumnes per poder portar-lo al lloc adequat.

Per això fem una selecció dels estudiants i no fem classes de més de quinze alumnes per que ningú es quedi enrere.

Ser programador no és únicament programar

Pel que fa els professors, l’experiència en desenvolupament ha d’anar acompanyada de la capacitat de gestió d’equips. Si saben gestionar els ritmes del dia a dia, saben a quines parts han d’incidir i a quines no, el resultat és que els alumnes arriben a final de curs sent capaços de tenir uns bons fonaments, fer encaixar totes les tecnologies i entendre el flux de tots aquests blocs.

Dins d’aquest apartat, als alumnes els hem d’inculcar les tècniques, mentalitat i metodologies de treball en grup. El fet d’haver treballat usant metodologies com Agile o Scrum els permet entrar en equips de desenvolupament que ja estan funcionant. A mes, el codi que realitzen demostra que entenen que formaran part d’un equip pel seu plantejament, el seu ordre i el seu estil.

Acompanyats per experts

La majoria dels nostres alumnes venen de sectors diferents al de la programació. És per això que és important acompanyar-los en aquest camí que els portarà molt ràpidament a fer un canvi a les seves carreres i a les seves vides.

Tots els membres de ISDI Coders tenen experiència en el sector tecnològic i de selecció de perfils tecnològics.

Vaig ser Lead d’un equip (Softonic) i jo sabia què feia falta per treballar dins d’aquests equips. Ara tenim  l’oportunitat de formar persones per a que entrin a treballar. T’adones que fan falta uns coneixements molt concrets. La formació que fèiem a l’empresa quan entrava gent nova és la formació que estem fent nosaltres.

Juanma Garrido – Responsable Educatiu a ISDI Coders.

És a través d’aquesta experiència que aconseguim preparar-los perfectament per a una cosa que és nova per a ells i que és treballar com a programadors.