Articles

Articles

La psicologia d’un Coding Bootcamp

28 · Feb · 2018

El vessant psicològic d’un Coding Bootcamp és un dels aspectes més importants que s’han de tenir en compte en el moment del disseny l l’execució. L’esforç que requereix per a seguir el ritme és molt alt i de vegades és fàcil perdre de vista l’enorme recompensa final.

La confiança en un mateix

El curs de desenvolupament web en format Bootcamp marca allò que cada alumne és capaç de fer. Superar un Bootcamp com el de ISDI Coders parla de la capacitat d’esforç que una persona és capaç de lliurar en el seu nou lloc de treball.

Entre els nostres alumnes hi hem tingut soldadors, infermeres, psicòlegs, músics, etc. Tots venien de mons allunyats de la programació que han hagut de suplir el seu desconeixement previ amb dosis extra de motivació, treball i esforç. En aquest tipus de perfils són habituals els pensaments de desànim i impotència. Els qui han sabut gestionar aquestes emocions i per fer-ho han demanat ajuda, se n’han sortit.

Si penses que no podràs, no podràs.

També és important saber ser el que demana ajuda. Tots, fins i tot els més avançats, es troben amb algun tema complicat. Si algú s’escarrassa molt en totes les assignatures i necessita ajuda, l’obté incondicionalment de la resta de companys i dels professors.

La confiança en el grup

És molt important aconseguir que els membres d’un grup treballin junts. Aquesta és una de les característiques del Bootcamp de ISDI Coders. El treball en equip genera diversos beneficis: 

  • Els alumnes aprenen que, en el món professional, s’arriba més lluny si es treballa de manera col·lectiva.
  • Els que més saben, tenen la possibilitat de consolidar coneixements quan han d’ajudar un company que té una dificultat.
  • Quan una matèria es resisteix, sempre hi ha recursos disponibles per desbloquejar-los: professors, companys, etc. Mai s’està sol.

Per tal que l’equip funcioni és important que ningú es repengi exclusivament en la resta. El fet de demostrar capacitat de treball, esforç, etc., fa que tothom toqui sometent al voltant d’algú que té algun problema. És habitual que els alumnes es quedin en grup per estudiar i practicar junts després de la classe i fins i tot els caps de setmana. És una oportunitat que no volen desaprofitar.

La confiança en el procés

En el procés d’admissions, volem que tant els nostres alumnes com nosaltres tinguem proves de que podrem arribar a bon port. Aquesta frase és fonamental per tal d’assegurar l’èxit de cadascun dels alumnes, del grup i de que assolirem les expectatives que el mercat ha dipositat en ISDI Coders.

Els alumnes que mai han programat tenen el seu primer contacte amb el codi en el procés d’admissions, cosa que els permet de calibrar el seu interès per la matèria i avaluar les seves capacitats en aquest camp. Si aprenen amb rapidesa, ja detectem el seu potencial i, si poden dedicar tot el temps necessari al curs, tenen la majoria d’ingredients necessaris.

A ISDI Coders és el fundador de l’escola qui fa les entrevistes a tots els futurs estudiants per tal de garantir que ISDI Coders  mantindrà els seus estàndards com escola. Els professors també participen a les proves tècniques perquè són ells qui conviuran durant gairebé tres mesos amb cada alumne.