Articles

Articles

NodeSchool

21 · Nov · 2016

Seguint la filosofia d'ISDI Coders, el dissabte 26 de novembre col.laborem amb NodeSchool per a fomentar el coneixement de Node.js.

Node.js es una tecnologia que forma part del curriculum dels cursos de desenvolupament web d'ISDI Coders. És per això que l'Escola participa en la celebració dels workshops de la NodeSchool.

El format "workshoppper" va ser creat a l'estiu de 2013 i es caracteritza per la interactivitat i la automatització. Els workshoppers són exercicis creats amb dificultat creixent, començant des de zero. Cada exercici explica uns conceptes i una llista de requeriments per a resoldre'l. Els participants han d'escriure un programa que satisfagui aquests criteris.

Les portes estan obertes a tots els nivells, tant si tenen experiència en programació com si no la tenen. Hi haurà mentors i experts que ajudaran a tots els participants a resoldre els dubtes.

Pots trobar més informació aquí.