Vols més informació?

Full time - Format Bootcamp

Full time - Format Bootcamp

Un recorregut que et durà a ser un "bon programador junior" a través d'un curs intensiu full time. Aprendràs a programar front-end i back-end, amb les eines, tecnologies i metodologies necessàries per a començar la teva carrera com a programador informàtic.

Aconseguim que el 96% d'ells ho facin en posicions de front, back o full-stack developer. La mitja del seu primer sou és 23.166€.

No obtindràs aquesta experiència com a programador Javascript en cap altra ruta cap a una feina com a programador: ni Enginyeria Informàtica, ni FP ni cap altre bootcamp.

Fases:
Precurs preparatori (remot)
11 setmanes (100% presencial) - 9h a 17h, de dilluns a divendres

(Si l'horari no t'encaixa, mira el nostre part-time de front-end)
Localització:
Barcelona - 100% presencial
Propers cursos:
10 gener - 25 març de 2022 (complet)
04 abril - 17 juny de 2022
Perfil d'estudiants:
 • Persones sense experiència previa però amb alta motivació per a accedir al sector
 • Autodidactes que necessitin solidificar les seves bases de programació
 • Estudiants d'altres cursos o Bootcamps que volen aprofundir i solidificar coneixements
 • Estudiants d'FP (DAW, DAM) o Enginyeria Informàtica que volen aprendre tecnologies modernes de desenvolupament web
 • Enginyers de software que volen conèixer metodologies i tecnologies modernes de desenvolupament
 • Experts SEO
 • Dissenyadors
 • Professionals que treballen amb desenvolupadors

Vols més informació?

 93 176 02 20

Contacta amb nosaltres

Carlos Saura, Tech Lead en XING

Els programadors d'ISDI Coders que treballen amb nosaltres tenen conceptes molt ben assentats i clars de Javascript, React i testing.

BLOCS DEL CURS

Volem que a ISDI Coders, els nostres alumnes s'enduguin coneixement en dos eixos. Que formen el símbol + D'una banda treballarem el coneixement vertical, amb tecnologies, els seus fonaments, perquès, com connectar-les, etc. De forma horitzontal ensenyem conceptes d'enginyeria de programari, principis d'arquitectura, patrons de disseny i bones pràctiques que s'apliquen a les tecnologies que aprenem en l'eix vertical.

Fent-ho així, les empreses valoren la profunditat del coneixement vertical dels nostres alumnes i la seva capacitat per integrar nous coneixements sobre bones pràctiques apreses transversalment aplicables a qualsevol llenguatge. D'aquesta manera aconseguim preparar els alumnes per aconseguir les franges salarials més altes de les escoles de la ciutat.

0 / Precurs - Fonaments

Fonaments de programació utilitzant Javascript, HTML i CSS. Introducció a l'algoritmia, debugging i estudi de les principals estructures de dades.

Objectius

 • Aplicar coneixements bàsics de programació a la lògica del joc
 • Consolidar estructures de dades i lògica computacional
 • Compactar els coneixements del grup abans de començar el curs presencial

Projecte

Construiràs diversos jocs senzills en línia de comandes utilitzant JavaScript. Aquest projecte posarà a prova el teu coneixement d'alguns conceptes clau, com les variables, objectes i funcions.

Durada

100 hores en remot amb suport 100% dels professors i sessions presencials una tarda per setmana.

1 / Front End

Objectiu

 • HTML, CSS, SASS, BEM
 • Aconseguir un nivell avançat de Javascript (closures, herències, prototipus, promises, recursivitat), utilitzar programació funcional i orientada a objectes
 • Aplicació de principis SOLID: responsabilitat única, inversió de dependències etc.
 • Utilitzar testing amb JEST (Test Doubles - Dummies, fakes, stubs, spies & mocks)
 • Utilitzar una API externa a través de crides http i poder mostrar dades aplicant conceptes d'asincronia (callbacks, promeses, async, await)
 • Construir una aplicació utilitzant un framework de Javascript  com React (components, estats, SPA)
 • Entendre tècniques modernes de fer una web responsive per a dispositius mòbils (mobile first)
 • Utilitzar un sistema de control de versions amb GIT a nivell professional
 • Aplicar metodologies àgils i workflows
 • Arquitectura REDUX

Projecte

Desenvolupar una aplicació amb HTML, CSS, SASS i Javascript que interactua amb els usuaris. Utilitzar un framework com ReactJS per a una aplicació que consumirà dades d'una API externa. Veure un exemple.

Durada

5 setmanes presencials.

2 / Back End

Objectius

 • Construir una API REST funcional per a que una aplicació client en consumeixi dades
 • Treballar amb dades a través d'un servei API d'una empresa real
 • Entendre l'arquitectura i principis de programació darrera de Node.js
 • Modelar, crear i gestionar una base de dades
 • Entendre els principis d'arquitectures de software
 • Gestionar usuaris amb diferents permisos, login, password 
 • Documentar bé la teva API per a que qualsevol altre desenvolupador pugui fer-la servir
 • Server-side rendering
 • Testing (Mocha i Chai)

Projecte

Dissenya i construeix una API REST amb NodeJS, ExpressJS i MongoDB. Et demanarem que apliquis tècniques per a documentar i posar a producció el teu programa.

Durada

3 setmanes presencials.

3 / Projecte full-stack

Objectius

 • Implementar una arquitectura escalable, testejada i separada per capes (MVC)
 • Implementar una aplicació full-stack basada en web amb Javascript
 • Testejar de punta a punta amb eines com Jasmine, Jest, Cypress, etc.
 • Treballar amb metodologies àgils i eines per a millorar la col.laboració dins d'un equip (Trello, GitHub, Slack)
 • Pujar l'aplicació a un servei al núvol com Heroku
 • Presentar el projecte en públic amb l'equip davant la resta d'estudiants, altres desenvolupadors i inversors.

Projecte

Hauràs de dissenyar i implementar l'arquitectura d'un sistema real basat en web utilitzant les tècniques i eines apreses durant el curs.

Durada

3 setmanes presencials.

4 / Professional Mentoring

Objectius

 • Saber què s'espera al mercat d'un programador d'ISDI Coders
 • Conèixer el mercat laboral, els diferents tipus d'empreses i projectes
 • Ser capaços de superar entrevistes de feina, tan tècniques com personals
 • Conèixer la franja salarial adequada
 • Negocial ofertes laborals

Eines

 • Sessions grupals amb professionals del sector
 • Roleplay
 • Sessions individuals de coaching i preparació

Durada

Durant les 3 últimes setmanes.

Hashim Shafique, Senior Manager Development Analysis a Citrix

ISDI Coders ha desenvolupat un curs excel·lent que s’adapta al que busquem en nous enginyers i treballa per centrar-se en el desenvolupament d’habilitats necessàries en l’entorn professional.

Aprèn dels experts

Són els professors, amb més de deu anys d'expriència en el sector, els que ensenyen el temari, combinant teoria i pràctica. Després de les classes, la comunitat al voltant d'ISDI Coders és el millor ambient per aprendre a programar i posar en marxa la teva carrera professional: desenvolupadors amb experiència, tutories adaptades i xerrades setmanals d'experts en tecnologia. També treballaràs en projectes reals amb les nostres empreses partners.

Coneix els professors i mentors d'ISDI Coders.

Joan Albert, Full Stack a Kiwi.com

A ISDI Coders entren persones amb trajectòries molt diferents, algunes sense coneixements de programació i d'altres que sí han programat, pero totes tenen un mateix objectiu: deixar-se la pell per a aprendre. Dic "deixar-se la pell" perquè això és un bootcamp. No és un curs. S'ha de treballar molt i molt fort, però la recompensa s'ho val.

Metodologia

A ISDI Coders no només estudiaràs GitHubTest Driven Development (TDD)Scrum, Kanban o principis como Craftsmanship o SOLID, sinó que els faràs servir durant els sprints dels projectes, millorant el teu focus i el treball en equip. T'ensenyarem a ser un desenvolupador productiu.

Unim el coneixement vertical de la tecnologia amb l'horitzontalitat dels principis d'enginyeria de software, per a crear un perfil de professional tècnic especial per al mercat. Donem als nostres alumnes tot el que necessiten per a desenvolupar el seu màxim potencial quan surtin d'ISDI Coders.

Tecnologia

Al món hi ha molts llenguatges de programació que permeten desenvolupar aplicacions web, pero en els últims anys Javascript ha destacat com un llenguatge que permet programar no només webs sinó també aplicacions per a mòbils (amb React Native), o aplicacions amb bases de dades complexes i d'alt rendiment.

Durant el programa aprofitarem aquesta versatilitat per a posar focus en el tot desenvolupador hauria de saber: conceptes com programació asíncrona o arquitectures al cloud. De fet, Javascript es el llenguatge de programació més utilitzat del món. Fins i tot els desenvolupadors de Back-End el prefereixen per davant d'altres llenguatges com Ruby (font: StackOverflow Survey 2016).

En els nostres programes aprendràs també com fer servir frameworks moderns com AngularJSReact o NodeJS.

Et connectem amb la teva nova feina

Estem en contacte amb companyies que busquen programadors per unir-se als seus equips. A la nostra borsa de feina arriben dotzenes d'ofertes de feina cada dia i aconseguim que un 96% dels nostres alumnes treballin com a developers en acabar el bootcamp. Com a part d'aquest procés t'ajudem a preparar-te per a les proves d'accés més habituals en el mercat.

Admissions i financiació

Preu: 5.700€

Paga a terminis. No volem que hi hagi obstacles financers que evitin que la gent amb talent assoleixi els seus objectius. Paga en 10 mesos sense interessos a través d'algun dels nostres partners.

La mitja salarial dels nostres estudiants a la seva primera feina després d'acabar el curs a ISDI Coders se situa a les franges més altes dels programadors juniors a Barcelona (al voltant de 1.800€ bruts mensuals).

Recorda que, abans de gestionar el finançament, has d'obtenir l'admissió a ISDI Coders.

Ana, Frontend Developer a AXA

Hi havia mirat altres bootcamps i no m'havien quadrat pel tema econòmic ni per les tecnologies que tocaven, jo no em podria plantejar pagar el doble, per aquests diners me n'aniria a Miami o San Francisco

Descobreix més sobre els nostres alumnes