Vols més informació?

Curs Part time

Curs Part time

Per a aquells que necessiten poder combinar la seva activitat professional amb un programa que els introdueixi a les metodologies i tecnologies del desenvolupament web, hem creat la versió part-time del nostre curs. Durant 13 setmanes prepararem als nostres estudiants per a posicions de front-end developer.

Duració:
16 setmanes - 10h lectives setmanals
Es requerirà dedicar-li temps la resta de dies (requisit imprescindible)
Idioma:
Castellà i documentació en anglès
Properes dates:
09 setembre - 03 desembre de 2021
17 febrer - 03 juny de 2022
Horari:
Dijous: 18h - 21h
Divendres: 18h - 21h
Dissabtes: 10h - 14h

Vols més informació?

 91 176 00 87

Contacta amb nosaltres

BLOCS DEL CURS

0 / Curs de preparació - Fonaments

Fonaments de programació utilitzant Javascript, HTML i CSS. Introducció a l'algoritmia i estudi de les principals estructures de dades.

Objectius

 • Aplicar coneixements bàsics de programació a la lògica del joc
 • Consolidar estructures de dades i lògica computacional
 • Compactar els coneixements del grup abans de començar el curs presencial

Projecte

Construiràs diversos jocs senzills en línia de comandes utilitzant JavaScript. Aquest projecte posarà a prova el teu coneixement d'alguns conceptes clau, com les variables, objectes i funcions.

Durada

80 hores en remot amb suport 100% dels professors i sessions presencials una tarda per setmana.

1 / Front End

Objectiu

 • Aconseguir un nivell avançat de Javascript (prototipus, herències, destructuració, scopes, bindings, closures, asincronia, promises, recursivitat, etc.), utilitzar programació funcional i orientada a objectes
 • Dominar ES5, ES6, Babel, ESNext
 • Aplicació de principis SOLID: separació per capes, responsabilitat única, etc.
 • Utilitzar testing (TDD amb Javascript Vanilla i Jasmine)
 • Utilitzar una API externa a través de crides http i poder mostrar dades aplicant conceptes d'asincronia (async, await)
 • Construir una aplicació utilitzant un framework de Javascript  com React (components, estats, SPA)
 • Entendre tècniques modernes de fer una web responsive per a dispositius mòbils (mobile first)
 • Utilitzar un sistema de control de versions amb GIT a nivell professional
 • Aplicar metodologies àgils i workflows

Projecte

Desenvolupar una aplicació amb HTML, CSS, SASS, Javascript i jQuery que interactua amb els usuaris. Utilitzar un framework com Backbone/AngularJS/ReactJS per a una aplicació que consumirà dades de Firebase.

Durada

13 setmanes amb 3 sessions presencials per setmana i suport remot.

Perfils finals

A diferència del programa per full-stack a temps complet, hem dissenyat aquest curs per poder ocupar posicions pures de front-end developer que no requereixin un coneixement de la infraestructura de back-end. Les tecnologies que hem seleccionat són les més demandades en aquest tipus de posicions.

Tecnologia

Hem incorporat Firebase (Google) per a que els estudiants puguin aixecar un servidor i una base de dades senzilla utilitzant aquesta tecnologia per si necessiten persistència de dades als seus projectes.

Admissions

El procés d'admissions segueix el mateix patró que apliquem en d'altres cursos: exercicis de preparació per a la entrevista, entrevista d'accés i curs preparatori per al programa.

Acompanyament professional:

Per al programa de front-end development comptem amb la col·laboració d'un equip de headhunters tècnics professionals que acompanyen els nostres estudiants en el procés de preparació i aterratge al mercat laboral.

Exemples de projectes