Política de privacitat i de cookies

De conformitat amb el que estableix la General Data Protection Regulation (en endavant, "GPRD"), s'informa a totes aquelles persones que accedeixin i naveguin (en endavant, els " usuaris ") pel lloc web accessible a través del nom de domini www.isdicoders.com i els seus subdominis (en endavant," el lloc web ") que totes les dades personals recollides a través del lloc web, incloent les dades facilitades pel usuari per a la consecució dels serveis contractats o els obtinguts a través de cookies, seran incorporades i tractades als fitxers titularitat de ISDI Coders coders ACADEMY, SL (En endavant, "SCA") amb les següents finalitats: possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l'Usuari, gestionar i mantenir el Lloc Web; atendre consultes o sol·licituds plantejades; així com mantenir els Usuaris informats, fins i tot per mitjans electrònics, sobre novetats i serveis i / o productes de SCA.

PEr a poder oferir els serveis que hem comentat anteriorment, compartim algunes de les dades amb els següents proveïdors:

En cas de no desitjar rebre aquest tipus de comunicacions, l'Usuari ha d'indicar marcant la casella habilitada a aquest efecte en el lloc web; o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a [email protected]

L'emplenament de totes les dades sol·licitades a través del Lloc Web és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a disposició de l'Usuari. De no facilitar totes les dades, SCA no garanteix que la informació i els serveis sol·licitats puguin prestar, es prestin correctament o s'ajustin a les necessitats de l'Usuari.

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la GDPR, mitjançant una comunicació escrita dirigida a ISDI Coders coders ACADEMY, S.L., Carrer Floridablanca 13B, 2-2, 08031 - Barcelona; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a [email protected]. En tots dos casos, l'Usuari haurà d'acompanyar una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui.